CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chấp thuận các quy định – chính sách bán hàng

Tất cả quy định và chính sách bán hàng của Yến Sào Biển Đông ESN đều được hiển thị trên website yensaobiendong.com. Nội dung có thể thay đổi, điều chỉnh tại bất kỳ thời điểm nào, do đó quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại các chính sách thường xuyên để nắm được những sửa đổi mới nhất. Nếu quý khách vẫn tiếp tục sử dụng website sau khi có những thay đổi như vậy thì có nghĩa là quý khách đã chấp thuận thay đổi đó

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Nội dung cung cấp thông tin về công ty, thông tin sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp đều được hiển thị đầy đủ trên website. Những thông tin khác nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

3. Chính sách về bảo mật thông tin

Vui lòng xem chính sách về bảo mật thông tin người sử dụng website yensaobiendong.com tại Chính sách về bảo mật thông tin.

4. Liên kết từ website khác

Chúng tôi không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của website yensaobiendong.com này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của website mà chưa có sự đồng ý của Chúng tôi.

5. Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website yensaobiendong.com sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.